Dobrodošli!

Dragi posetioci,

dobrodošli na stranice bloga na kojima možete da se informišete o istraživačkom, terapijskom i edukativnom radu na polju alternativnih terapijskih sistema.

Alternativna medicina u poslednjih nekoliko godina dobija na sve većem značaju,  sve većem broju ljudi, jer obuhvata oblast pre svega preventivnog delovanja u vezi zdravlja kako fizičkog tako i psihičkog. Alternativni terapijski sistemi i edukacija istih "otvara vrata" jednom novom pogledu na čoveka i  njegov život, kvalitet njegovog življenja, odnosa koje gradi i smisla samog životnog puta.

Terapijski sistemi u okviru alternativne prakse omogućava da rast i razvioj u skladu sa sopstvenim autentičnim potrebama, upoznavanju sa drugim realitetima (sa kojima nismo svakodnevno upoznati), razumevanju i rešavanju postojećih problema i blokada, i sprečavanju nastajanje novih.

Lični razvoj i "rad na sebi" ključni su pojmovi vezani za alternativnu praksu u okviru kojih ljudska svest napreduje i individualno i kolektivno. Sve je veći broj ljudi koji sve manje investira svoju fizičku, psihičku i duhovnu energiju "spolja" već su okrenuti ka "unutra", ka sebi, i poboljšanju kvaliteta svog života!

Na ovom blogu naći ćete tekstove i informacije u vezi sledećih razvojnih sistema:

- dijagnostiku sopstvenog psiho-energetskog stanja -

kao prvog koraka ka uspostavljanju balansa i harmonije  u svom životu i odnosima sa drugima putem snimanja aure i ostalih psiho-energetskih parametara AI System-om; o snimanju aure ovom tehnologijom pogledajte više na
www.snimanje-aure.blogspot.rs


- energetskih terapija i seminara -

rad sa isceljujućim energijama Skalarni talasi nam pomažu da ubrzamo i na pravilan način utičemo na razvoj svoje svesti i svesnosti; posebno danas kada su nam osnovni resursi u deficitu ili zagadjeni /hrana, voda, zemlja, vazduh i td./


Rad sa isceljujućim energijama je u ekspanziji, svuda u svetu pa i kod nas, jer su mnogi prepoznali značaj korišćenja isceljujućih energija u svakodnevnom životu bilo kroz rad na sebi ili pak kroz rad sa drugima;  pogodnost rada sa isceljujućim energijama je u tome što su te tehnike kompatibilne sa svim ostalim tehnikama; energetsku podršku možete usmeriti ka sebi dok meditirate, radite vizuelne tehnike, ili neki drugi oblik rada sa drugima.


Isceljujuće energije Skalarni Talasi možemo koristiti da unapredimo neki aspekt našeg života, odnose sa ljudima, situacije u kojima se nalazimo, omogućavaju nam energetsku higijenu prostora u kojem boravimo, energetsku higijenu onoga što koristimo (hranu, vodu i sl.), isceljivanje svih živih bića, demagnetizaciju stvari, deaktivaciju i otpuštanje negativnih "programa".

Isceljujuće energije visokih vibracija omogućavaju nam mnogo toga što ni jedna alternativna metoda kao ni savremena medicinska ne može da omogući i pruži.

Da citiram našeg najvećeg genija Nikolu Teslu "Ako želite otkriti tajne svemira, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i svesti", a ja bih dodala ako želite da otkrijete i razumete Sebe...

Više o radu sa isceljujućim energijama Skalarni Talasi pogledajte na www.skalarnitalasi.org

- regresoterapija i regresija -

ovaj terapijski sistem je izuzetan, u svakom pogledu, i kroz prevazilaženje blokada i problema, i kao
razvojni sistem, jer nam omogućava veoma duboke spoznaje vezane za nas same kroz prostor i vreme. Regresoterapija je Duševna terapija u kojoj otkrivamo najdublje korene naše ličnosti.

Više o regresoterapiji možete videti na stranicama ovog bloga, a o edukaciji za regresoterapeuta metodom direktne regresije CRD Therapy
pogledati na linku Akademije za Regresoterapeute www.regressionacademy.wordpress.com


- radionice ličnog razvoja i holistički odmor -
ovaj način odmora i "rada na sebi" donosi najbolje rezultate! Odlasci u prirodu, bilo na planinu ili more, druženje sa ljudima sličnih interesovanja, gde se organizuju radionice ličnog razvoja i gde svi zajedno učestvujemo - nezaboravni su odmori.

Izolovani od svakodnevnice, usmereni jedni na druge, korisno i ugodno provedeno vreme, zaista je dragoceno iskustvo!

                                                           www.holistickiodmor.blogspot.rs

Snimanje aure, vibracije i svesti pomaže nam u dijagnostici onoga ŠTO JESMO i ŠTA MOŽEMO da budemo! Otkriva naše snage i slabosti, pravce kretanja, energetske blokade, vibraciju naše svesti i situacije i ljude koje privlačimo u naše životno iskustvo.


Rad sa isceljujućim energijama otvara nam nove horizonte pogleda na svet oko sebe ali i na samog sebe. Šta je čovek? Koje su naše skrivene moći? Kako da upotrebljavamo besplatne i dostupne energije oko nas?Ima mnogo vrsta regresoterapija danas, najčešće podele su na direktnu i indirektnu regresoterapiju, energetsku i neenergetsku, hipnotičku i nehipnotičku regresiju.

Jedan od metoda energetske regresoterapije je Regresivni čeneling koji se koristi u energetskim terapijama radi otkrivanja pravih i najdubljih uzroka blokada. Ponekad energetske terapije, bez otkrivanja uzroka nastalog problema, nisu efikasne i sasvim uspešne dok ne dodjemo do osvešćivanja uzroka nastalih stanja. Kroz ovaj proces regresivnog čenelinga mi rastemo i razvijamo se, a vibracije naše svesti se podižu.