Regresoterapija


Nakon toliko mnogo sakupljenih informacija, podataka iz raznih istraživanja ali i detaljnih razrada regresivnih procesa i metoda, kao i  teorijskih postavki i objašnjenja, regresoterapiju možemo slobodno nazvati "naukom o duši".  Videti više na: www.akademijazaregresoterapiju.org

Ono što na početku moram da istaknem je jedna zabluda da je regresija isključivo povezana sa hipnozom. To apsolutno nije tačno. Hipnoterapija ili hipnoza ima svoje ciljeve i metode koji nisu prevashodno usmereni na regresiju, i regresivna stanja. Hipnoza je zapravo samo jedan od načina indukcije ili uvodjenja u proces regresije, a nikako njena forma i konačan cilj. Čak je u pitanju i nelogičnost jer se hipnoza zasniva na sugestijama, koje su u procesu regresije zabranjeni, odnosno nepovoljni za sam proces i terapijske efekte.
Još jedna česta zabluda vezana za regresoterapiju je izjednačavanje regresije sa "iskustvom prošlih života". Ukratko rečeno, regresoterapija se bavi procesuiranjem (uočavanjem, obradom, razumevanjem i integracijom) podsvesnih sadržaja koji dolaze iz različitih nivoa nesvesne psihe, iz lično, familijarno i kolektivno nesvesnih nivoa. Dakle, regresoterapija obuhvata mnogo više od navedenog iskustva, odnosno sadržaja.

Regresija ili regresivna terapija danas nam služi kao "bočna tehnika" koja se koristi u terapijske ali i

duhovne svrhe i prakse. U terapijskom smislu regresija, o kojem će ovde prevashodno biti reči, je proces "izlaženja" iz uobičajenih i svakodnevnih nivoa ljudske svesti u cilju osvešćivanja dubljih karmičkih uzroka odredjenih problema i patoloških stanja. Kroz proces regresije vodjeni uvidja druge dimenzije i vremenske i prostorne kao i smislene odnose svojih sopstvenih inkarnativnih iskustava.

 Vrste regresoterapije po DCR Metodu
 Regresoterapija nije proces usmeren samo na sadržaje "prošlih života" tj karmičkih opterećenja ili tačnije "nenaučene evoutivne lekcije". ovo je isuviše usko definisanje polje "rada" regresoterapije. U okviru regresoterapije razlikujemo sledeće oblasti:

1. Regresija odnosa - razumevanje i rad na negativnim povezanostima i disharmoničnim odnosima

2. Regresija dogadjaja - razumevanje primarnih utisaka i iskustava koji i dalje utiču na naš život, jer nisu "svarena" tj nismo ih razumeli i "otpustili" tj prevazišli;  u to spadaju dogadjaji iz našeg života, prednatalnog perioda, iskustva prošlog života i ostalo.


3. Regresija Identiteta -  pronalaženje unutrašnjih psihičkih "konglomerata" tj onih struktura nad kojima nemamo volju a ni svest o njima, a utiču ispod praga svesnosti na našu volju, emocije i ponašanje;

4.  Regresija porodičnog polja - ova vrsta regresoterapije je individualna, a po svom cilju i efektima podseća na metodu Porodični poredak (ili Poredak ljubavi) mada je mnogo detaljniji i kompleksnija;

5. Regresija astralnih iskustava - bavi se temom svojevrsnog duševnog ali svesnog čišćenja od svih onih "nevidljivih" struktura i elemenata koji izvorno ne pripadaju čoveku kao biću; u to spadaju razne negativne povezanosti sa odredjenim figurama, negativnim poljima, raznih (astralnih) svetova i sl. tj sa svime onime što iscrpljuje našu vitalnu (telesnu) i psihičku, a zatim duševnu i duhovnu "energiju".

 Proces regresoterapije

U suštini možemo reći da regresoterapija znači, da sa klijentom idemo na tačno definisan način kroz prostor-vreme, a uz to se trudimo da rešimo neki problem, koji aktuelno opterećuje u sadašnjosti i to uočavanjem i osvešćivanjem korena uzroka problema. Iskustva traume iz prošlosti mogu na nas  uticati u sadašnjosti, na taj način, da nam se više ili manje pojavljuju u vidu dogajaja, emocija ili fizičkih manifestacija.

Regresoterapija nam omogućava rešenje problema iz prošlosti, da ne bi više u "toj prošlosti bili zarobljeni". Omogućava nam rešavanje "iluzije budućnosti" na koje utiče naša prošlost, tako da možemo oslobodjeno živeti u sadašnjosti.

U regresnoj terapiji je moguće raditi sa problemima iz skorije prošlosti, kao i sa problemima iz perioda ranog detinjstva, prenatalnog doba, momenta začeća i rodjenja, a praksa nam pokazuje da možemo zaći i dalje u prošlost gde, kako se čini, mogu biti koreni nekih problema, koji nas tište u sadašnjosti.

Ciljevi regresoterapije 

Veoma je važno naglasiti da prava regresoterapija koja ima jasne terapijske ciljeve i metode, kao i dobro obučenog regreso-terapeuta, nam daje smislene odgovore kroz sećanja i to:

a) veoma odredjeno vreme i mesto

b) uvek vidimo jasno sebe i druge (pol, starost, isl.)

c) možemo da se krećemo kroz taj život - od najranijeg detinstva do smrti

d) uvidjamo smislene odnose i sličnosti sa sadašnjim životom - princip karmičkog "duga" (ovo je najvažniji element regresoterapije)

e) spoznajemo životne zadatke i izazove tog života

f) prepoznajemo druge ljude - koji su u ovom životu sa nama (kakav nam je ranije bio odnos i kakvu to ima važnost danas za nas)

g) da osoba spozna - svoje  snage koje su ostale "zaledjene" u u prošlom život i "oslobodi ih" u ovom (ovo je u stvari cilj regresoterapije)

h) razumevamo našu predhodnu smrt - kao svojevrsnu odluku i razloge zbog kojih je donesena baš tada i slično.

Šta regresoterapija NIJE

Regresivna terapija nije doživljavanje sećanja na "blic" i "momenat", već ozbiljno sagledavanje i analiza "filma" koji se dešava tu "pred našim očima". Takodje, postoji čitav niz pravila vodjenja klijenta u cilju spoznaje, razumevanja i "isceljivanja"/oslobadjanja od "sputavajućih iskustava".

Efekti ovakvih regresivnih analiza su lekoviti, sve ostalo možete smatrati simpatičnim iskustvom ali bez većeg terapijskog i razvojnog značaja.

Takodje, ono što sam ja primetila u svojoj i tudjoj praksi, u domenu regresije, a to je da se neretko dešava  veoma "kus" proces. Naime, dešava se  da osoba koja nije spremna tj koja nije radila do tada ni jednom neku vrstu meditacije ili bilo koje introspekcije (bavila se svojim unutrašnjim sadržajima)  ne doživi na jednoj regresivnoj terapiji - nikakvo sećanje ili doživi tzv "lažno" sećanje. U tom slučaju veoma je važno da terapeut objasni klijentu sve te elemente iz nekoliko razloga: prvo, da klijent ne bi bio pod lažnim utiskom; drugo, da bi razume proces regresije na pravi način (jer to iskustvo će uticati na njegov život, stavove i životnu filozofiju); treće, da se osoba ohrabri da dodje ponovo i pokuša da razreši stvari zbog kojih je i došla; pa čak i radoznalost je često "prikriveni motiv" gde klijent nije ni svestan pravog motiva dolaska.

Da ponovim, regresoterapija se ne radi iz "jednog puta" jer to je vrlo sadržajan proces koji je ne moguće intelektualno obraditi kroz jednu sesiju; isuviše informacija i utisaka je prisutno u kvalitetnoj regresoterapiji, stoga preporučujem više sesija na jednu Temu. Iz mog iskustva ovo se pokazalo kao najefikasnija organizacija regresoterapije.

Mnogo ljudi sa kojima sam razgovarala imali su potpuno besmislena iskustva nazivajući ih regresivnim, kao npr "u trenutku sam videla sebe u garderobi srednjeg veka", "sve se vrtelo oko mene, video sam belu svetlost", "osetio sam snažnu mučninu", "vedela sam zvezde, sve je treperalo oko mene" i slične senzacije. To nije regresija.

Takodje regresija nije:
 • fizička senzacija (peckanje, mučnina, zaslepljujuća svetlost i sl.)
 • emocionalna reakcija (bol, tuga, radost i sl.)
 • zamišljanje i maštarenje - vodjena meditacija
 • apstraktna predstava (gde se nešto nejasno naslućuje, npr razgovor sa andjelom, nekom arhe figurom i sl.)
 • ekstaza
 • mentalna konstrukcija i maštarija nad kojom imamo moć upravljanja (zamišljam kako to izgleda i usmeravam maštu i slike u tom pravcu)
Dakle regresija JESTE konkretno iskustvo, sa svim svojim detaljima i realnostima, to je film kroz koji se krećemo uz pomoć terapeuta, i to iskustvo traje (regresivno iskustvo može da traje  tri sata  u kontinuitetu) u kojem tražimo odredjena poklapanja sa sadašnjim životom i uvek je usmerena u praktične svrhe - oslobadjanju i razumevanju SADAŠNJIH odnosa, situacija i samog sebe.

Još jedna napomena šta regresivna terapija jeste a šta nije. Regresivna terapija NIJE grupna terapija. Ona može da se pojavi kao spontana vizija u okviru grupe, ali se ne tretira grupno. Zašto?
Zato što se vizije "mešaju". U grupi vizije i mentalne slike se medjusobno mešaju (to je velika snaga kolektivnih meditacija), ali nije regresivna terapija. Regresoterapija se radi isključivo individualno. 

Regresoterapija je ozbiljna terapija kao i svaki rad sa unutrašnjim/psihičkim sadržajima koja ima svoj
tok i pravila vodjenja. Omasovljenje ove metode i njen zabavni karakter ne utiču toliko pogubno na njenu vrednost, već neznanje, nehat i neodgovornost regreso-terapeuta.

Kome se regresivne terapije posebno preporučuju:

1. osobama koje idu na neku od terapija (psihoterapija ili nekih alternativnih metoda) a koje "uporno ne daju" neke veće rezultate i zadovoljstvo osobi tj negde "zapinju" ili uopšte ne može da se postavi jasna dijagnoza i shodno tome terapija

2. osobama koje su rodjene sa nekim problemom (bolestima, deformitetima, i slično)


3. ljudima koji su doživeli spontano regresiju kroz snove ili budne vizije - u cilju osvešćivanja značaja tih iskustava (na žalost mnogi misle da ako su nešto spontano iskusili da je to "završen posao")


4. kod učestalog gubljenja svesti (vrtoglavica, padanja u nesvest i slično)


5. kod značajnih hroničnih i autoimunih bolesti čije je lečenje u toku


6. kod svih psihosomatskih bolesti (neurodermatitis, aritmija, reumatoidni artritis, migrene, želudačni ulkus, bronhijalna astma i td. Više o psiho-somatskoj medicini videti na linku http://www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/zdravlje-i-lijecenje/2640-psihosomatska-pozadina-pojedinih-bolesti )


7. kod značajnih i nerazumljivih odnosa koji nas konstantno opterećuju (u okviru porodice, partner, dete i slično) ili se pak ponavljaju


8 . osobama koje su opterećene odnosom sa nekom osobom

9. ljudima koji imaju "čudne" vizije, prividjenja i snove, kao i fizičke senzacije koje nisu prouzrokovane realnim spoljnim stvarima

Regresija se ne preporučuje, ma šta da vas drugi ubedjivali u suprotno, sledećim kategorijama:

1. Mladima ispod 16 godina
2. Kod težih slučajeva psihoza

Specijalan tretman imaju ljudi koji:

1. Koriste jake lekove
2. Ovisnici
3. Naglašeno agresivni
4. Lakši slučajevi mentalno obolelih


 Regresoterapija ima sledeće karakteristike:
Terapija rečima
kada se rešenje traži pomoću komunikacije koristeći verbalna i ne verbalna sredstva komunikacije bez direktnog fizičkog kontakta.

Terapija usmerena na klijenta- kada klijent uz pomoć terapeuta sam pokušava da shvati i nadje rešenje svog problema. Terapeut ne ocenjuje klijenta i njegove probleme, nepokušava da menja njegovo mišljenje i ništa mu ne sugeriše.
Ne-hipnotijska terapija
kada se koristi asocijativno prisećanje informacija iz prošlosti, tako da se cela terapija obavlja u svesnom stanju.
Kauzalna terapija
kada tražimo jasne razloge problema iz prošlosti, koje utiču i na našu sadašnjost.
Strukturisana terapija, kada su tačno definisane metode i tehnike u terapeutskom procesu.
Dubinska terapija
kada u terapeutskom procesu zalazimo u oblasti psihičkih i fizičkih manifestacija dogadaja iz bliže ili dalje prošlosti. Klijent može da se priseća informacija iz prethodnih nekoliko godina, informacije iz detinjstva, prenatalnog perioda i takodje informacije iz prošlih života.
Abreaktivna terapija
kada je cilj obrnuta reakcija na reagovanje na problem, kada se ponovnim proživljavanjem potrebnih infomacija iz prošlosti vrše tzv.korekcije.

SADRŽAJ REGRESOTERAPIJE

"Šta sve" i "kuda može da se ide" u regresoterapiji možete videti dole na slici označeno strelicama i zelenim oznakama kao važnim elementima u regresivnom procesu.

Na slici su prikazane "glavne tačke" procesa re-inkarnacije:

* rodjenje - rodjenje je nastupanje u formi čoveka "od krvi i mesa" u 3D dimenziju življenja
* proces življenja - prema "skrivenim zakonima sudbine" odnosno po Zakonima Karme/ tekst Karma/
* smrt - proces napuštanja 3D plana

* sagledavanje života - element i kod većine tzv iskustva kliničke smrti

* kapije uzlaska - kapije ulaska u "podzemni svet" odnosno prelazak iz 4D u 5D

* sud - susreti sa arhetipskim figurama i biranje plana dalje egzistencije

* kreativni centri - regeneracija i sumiranje iskustava

* "život izmedju dva života" - nije baš najbolje nazvana ova faza, ali je po ovom nazivu      poznata iz knjiga M.Njutna; to je završna faza iz kreativnih centara

* kapije silaska - je vreme začeća ploda, gde se svest još uvek nije fizički "vezala za telo"

* prednatalni period - period proveden u "stomaku majke" izmedju začeća i rodjenja, o ovoj temi više u mom tekstu Prednatalni period

* rodjenje ...

U ciklusu reinkarnacije svaka od ovih "tačaka" je važna i može biti tema tj sadržaj regresoterapije. 
Svaka od ovih "tačaka" može biti uzrok tj izvor nerazumevanja koji vodi do blokade, bolesti i problema.
U nama su pothranjena sećanja svega i ona uvek teže da se osvetle, osveste i sagledaju.
Pod SADRŽAJEM regresoterapije se podrazumeva sledeće:

1. sećanja i doživljavanja iz PREDNATALNOG perioda - dakle perioda kada smo boravili u maminom stomaku; ovo spada u prostor tzv ličnog nesvesnog; tekst Prednatalna iskustva;

2. informacije i opservacije iz PORODIČNOG polja ili tzv porodično nesvesno; ovo polje predaka, u zavisnosti od problema koji rešavamo regresoterapijom, može biti snažan izvor doživljavanja i upoznavanja svog porodičnog zadatka; posebno je važno za razrešavanje "problema nasledjivanja" bilo čega od imovine, do bolesti; više o ovoj temi u tekstu Porodično polje;

3.  karmička sećanja i rašćišćavanje KARMIČKIH dugova - u koje spadaju iskustva iz prošlih života; kao i iskustva i sećanja iz prostora "izmedju dva života" i tzv progresija tj odlazak u budućnost, buduća iskustva;

4. ASTRALNA iskustva - paralelna iskustva življenja sa životom u 3D; u ova iskustva spadaju uvidjanje astralnih napada i padova/ više o tome u tekstu Povezanosti sa nižim astralom/ kao i astralna uzdizanja/ više o tome u tekstu Andjeli;

5. iako je regresoterapija duševna terapija moguća su i DUHOVNA iskustva, a ona bi se pre svega odnosila na doživljavanje i sećanje na iskustva iz "prostora" kreativnih centara (kao što je prikazano na slici).

"ODVEZIVANJA"

Razrešavanje problema kroz regresoterapiju možemo nazvati i "odvezivanjem" a ovaj termin može biti posebno pogodan kada radimo na sledećim temama:

a) razrešavanje KARMIČKIH ODNOSA sa odredjenom osobom koju smo upoznali u ovom životu i sa kojoj osećamo izuzetnu povezanost /više o tome vidite moj tekst Karmičke povezanosti/

b) kao i odvezivanja od negativnih uticaja - kao posledice ASTRALNIH NAPADA (bilo od strane astralnih nasilnika, bilo od strane odredjenih "entiteta" i negativnih "polja")

Slika nam pokazuje moguća negativna POVEZIVANJA:
Tekstovi Manja Stefanović: 

Regresija

Stanja svesti tokom regresoterapije

Istorija hipnotizma

Stara verovanja i kultovi na Balkanu

10 najčešćih predrasuda u vezi regresoterapije

Regresivni pristup

Regresija i progresija

Istraživanja prošlih života kod dece

Karmičke impresije

Prošli životi

Karma

Prednatalni period

Negativne povezanosti

Karmički partnerski odnosi - Karmička veza

Grupna inkarnacija Duša

Porodično Polje

Andjeli

Saosećanje

Regresivna terapija
B.P.

52 коментара:

 1. da li mozete da preporucite nekog kvalitetnog doktora?

  ОдговориИзбриши
 2. Radio sam sa Manjom Stefanovic regresoterapiju pre par godina i moj je utisak da je regresoterapija izuzetna tehnika koja donosi izuzetne rezultate. Manja je pored toga izvrstan terapeut pun strpljenja, znanja i vrlo je prijatan sagovornik. Sve pohvale i preporuke za nju, necete se pokajati sigurno.

  ОдговориИзбриши
 3. Postoji mnogo tehnika regresije na koje sam isla ali ova "old school" meni najvise prija. Svidja mi se jer sam ja u tome aktivni ucesnik, i ona koja vidi, razume, shvata... Neverovatna iskustva! Sa Manjom sam razresila mnogo blokada! Hvala od srca!

  ОдговориИзбриши
 4. Odavno nisam upoznala takvog terapeuta koji je "potkovan" znanjem i koji tačno zna šta radi. Regresija je odavno poznata ali je često rade terapeuti koji ni sami ne znaju gde su krenuli. Sve pohvale za Manju i način njenog rada, meni je pomoglo da dođem do raznih uvida, spoznaja i da razrešim određene probleme. Hvala Manji na njenom strpljenju, razumevanju... Od srca je preporučujem kao terapeuta.

  ОдговориИзбриши
 5. Kroz regresiju ja sam izlečio svoju fobiju od vožnje! Pozdrav Manja od Raše :)

  ОдговориИзбриши
 6. Хвала Мања , за помоћ и подршку , за стрпљење и разумевање, за доброту и веома корисно , ненаметљиво усмеравање.Свако добро ти од срца желим !!!
  K.C.

  ОдговориИзбриши
 7. Анониман9. март 2017. 22:56

  Mozeli kontakt telefon

  ОдговориИзбриши
 8. Анониман9. март 2017. 22:58

  Mozeli kontakt telefon

  ОдговориИзбриши
 9. Pozdrav Manja Tebi i ljudima koji citaju ovaj blog :)
  Na regresiju kod Manje sam isla pre nekih godinu i po dana. Tacnije isla sam dva puta. Prvo smo radili Regresiju odnosa jer sam imala strasan problem oko razvoda, sa sada vec bivsim muzem. Nakon mesec dana, opet smo radili regresiju, ali povodom neke moje blokade i dogadjaja. Ta dva procesa su me totalno regenerisala! Zaista mi je bez veze da detaljisem i pricam intimne stvari, ali svakako preporucujem ovaj nacin rada, posebno ako ste u nekoj kriznoj situaciji, osecate da nemate dovoljno volje i snage a morate da donosite odluke. To je bio moj slucaj.
  Sve najbolje u daljem radu i vidimo se ponovo sigurno! Preporucujem svima regresoterapiju sa Manjom <3 <3 <3

  ОдговориИзбриши
 10. Bilo bi ne fer da ne prokomentarišem nešto na temu regresoterapije na Manjinom blogu. Na regresoterapiji sam bila četiri puta za godinu dana, i veoma mnogo mi je značio taj rad. Prvo, bilo mi je vrlo uzbudljivo iskustvo. Drugo, efekti su bili zaista izuzetni i to u raznim oblastima. Najfascinantnije mi je to što su rezultati vrlo brzi, već posle mesec dana okolnosti mogu da se preokrenu za 180 stepeni!
  Svima preporučujem starosno doba nije važno i nemojte imati uopšte predrasude u vezi regresoterapije.
  Ivanka Rankovic

  ОдговориИзбриши
 11. Izuzetna metoda i rad pun efekata! Ne lici mi ni na sta na sta sam do sada bila. Sve pohvale Manji i preporuke za rad sa njom.
  Pozdrav,
  Ivana

  ОдговориИзбриши
 12. Nikako da napisem komentar pa evo nakanih se... Odlicno iskustvo, od prosle godine kada sam bio promeni se u mom zivotu mnogo toga. Planiram da ponovim ali sada na neku drugu temu :)
  Hvala super si!
  Milance

  ОдговориИзбриши
 13. Želim da se zahvalim ovako javno Manji na divnom radu koji sam imala sa njom i informacijama koje sam dobila kroz taj proces.
  Pisala sam na desetak adresa raznim hipnoterapeutima i regresoterapeutima u vezi mog slučaja u cilju zakazivanja sesije sa njima i jedino mi je Manja pozitivno odgovorila da možemo da ostvarimo moj cilj i da radimo.
  U pitanju je bilo "reparacija sećanja", iz ovog života naravno, koje sam izgubila nakon odredjenog traumatskog iskustva (nesreće) a bilo mi je veoma značajno da se setim šta se zaista desilo...
  U svakom slučaju uspele smo da kroz regresiju dodjemo do značajnih informacija i naravno mog izgubljenog sećanja.
  Zbog specifičnosti slučaja ne mogu postaviti svoje ime, a neću ni lažno da se predstavljam, nadam se da razumete već sam samo htela da pohvalim regresiju kao izuzetan metod rada i preporučim Manju kao divnu osobu i izuzetnog terapeuta.

  ОдговориИзбриши
 14. Анониман21. мај 2018. 22:11

  Svaka čast za rad, predavanja, radionice ... Kada knjigu da očekujemo?
  Milan :D

  ОдговориИзбриши
 15. Manja, vi ste prirodni, prijemčivi, nema prepotencije kod vas, i to privlači da bas Vi budete odabrani kao terapeut...

  Ljubisa Stefanovic

  ОдговориИзбриши
 16. Moja priča o napadima panike, anksioznosti, strahovima, fobijama, samo mržnji i sl. Kreće od kad znam za sebe... U pubertetu par puta sam išao kod psihologa, i kasnije u dvadesetim kod psihoterapeuta. U 27oj godini ti osećaji su se intenzivirali, posle raskida sa dugogodišnjom devojkom da bih posle toga išao kod psihijatra i uzimao lekove. Totalno sam se tri godine povukao iz društvenog života, nisam radio, sedeo u sobi, izdržavali me roditelji. Na nagovor druga otišao sam na jedno Manjino predavanje jer sam je i pratio preko FB, a i bilo je 700m od moje kuće. Zakazao sam razgovor sa njom, i odustao nakon toga. Razmišljao sam baš će regresija da mi pomogne a nisu psiholozi!!!? Posle dve godine opet sam došao kod nje, kada mi je stanje bilo baš pogoršano! Hvatao sam se za slamku.... Odlučio sam se za rad i promenu mog stanja. To je valjda najvažnije. Prošli smo te sesije, i važno mi je ipak bilo da spoznamo kada je to sve i kako počelo u meni, a ta stanja kroz rad dobili su neku formu, logiku, red. Nije bilo u meni toliko haosa. Teško mi je bilo dva meseca posle rada jer nije više bilo ni 70% strahova u meni, i to me je čudilo. Evo prošlo je 10meseci od tada, nema strahova, kao da nije nikada ni bilo, kao da je to bio jedan dugačak košmar.... Neću da se potpišem ovde, ali svi koji imaju iste probleme koje sam imao i ja, nek razmisle o ovom načinu rada i uopštene odluče da im je dosta toga svega! X

  ОдговориИзбриши
 17. Dobar nacin rada, uopste ne lici na one na koje sam predhodno isla kod drugih regresoterapeuta. Preporucujem!
  Pozdrav od Snjezane :)

  ОдговориИзбриши
 18. Radili smo Skajpom, odlican nacin rada, izuzetan,sve preporuke i pohvale!

  ОдговориИзбриши
 19. Izuzetno iskustvo, izuzetni uvidi, izuzetni efekti. Menja zivot. Moja preporuka.
  Mikica

  ОдговориИзбриши
 20. Ja stvarno ne znam šta bih pre rekao o ovom iskustvu! I sada sam iznenađen time šta sve mi obični ljudi možemo da vidimo svojom svešću, da vidimo predke, događaje, ma sve! Ja sam oduševljen.
  Manja je vrlo strpljiva, taktična, odličan terapeut.
  A svi vi koji hoćete da rešite svoje probleme samo napred ovo je genijalno!!! Ja nisam iskreno verovao da ovako nešto može da bude, ali mi je više nego drago zahvalan sam na ovim iskustvima.
  Svaka čast Manjo!

  ОдговориИзбриши
 21. Ne sećam se kad sam se bolje osećala nego nakon regresije. Divan osećaj mira, spokoja je još uvek tu. A nekad je bilo sasvim drugačije ukratko nepodnosljivo. Rad sa tobom je bio izuzteno iskustvo koje cemo sigurno ponoviti.
  Leposava

  ОдговориИзбриши
 22. Na mnoge regresoterapije sam bila i ovaj DCR metod kako ga zovete je F.E.N.O.M.E.N.A.L.A.N!!!
  Tema na kojoj sam radila tiće se porodice i moj utisak je da je to bio izuzetan rad, spoznaje, promene koje su usledile...
  Preporuke od srca za rad sa Manjom.
  Hvala, hvala, hvala

  ОдговориИзбриши
 23. Zaista sam zadovoljna ovim iskustvima. Planiram sa vama na retreat, nadam se da cete ga objaviti na blogu. Hvala veliko na svemu :) :) :)

  ОдговориИзбриши
 24. Pozdrav Tebi Manja i svima koji citaju ovaj blog! Planirala sam da upišem Akademiju za regresoterapiju, ali to će sačekati sledeću generaciju, pa umesto toga, zakazala sam sesije. Moram priznati da je to iskustvo za mene bilo zaista uzbudljivo, neobično, nestandardno, a isla sam vec na regresiju nekoliko puta pre ovoga, kod nekih drugih regresičara.
  Sve pohvale, jer ovaj način rada je stvarno dubok i potpun. Promene koje slede su za neverovati.
  Smilje :)

  ОдговориИзбриши
 25. Bas citam komentare ovde na blogu u vezi regresije al ne videh opis procesa. Ja cu ga sada napisati. Regresija se sastoji iz nekoliko sesija sto je dobro po meni jer je nemoguce da se sve odvija odjednom. Moj proces je trajao iz 5 sesija, sto mi je Manja rekla da je to malo duzi proces, ali eto meni je tako trebalo. Svaka sesija se nadovezuje na predhodnu. Sama regresija nije teska, nije zahtevna ali trazi strpljenje. Sesije traju od sat do sat i po vremena, ali vreme prodje kao da traje 20 minuta. To mi je bilo fascinantno.
  Mislim da vecina ljudi ima neku predrasudu u vezi regresije, ali ne bi trebalo. Ovo je jedan normalan proces, Manja je extra lik, a efekti su super, meni je bas pomoglo u mom problemu. Evo mozda na ovaj nacin priblizim drugima sam proces. Inace Manju ne poznajem od ranije, nasla sam je na FB-u, ali citam njene tekstove poodavno. Vrlo je razumna i razlozna. Sve moje nedoumice i predrasude je rasprsnula kroz razgovor. Ja bih ovo preporucila svakome ko hoce nesto da promeni, prevazidje, prosto izadje iz nekog negativnog zivotnog perioda.
  Hvala tebi Manja,
  Ivana

  ОдговориИзбриши
 26. Анониман13. март 2019. 08:55

  Hoću da pohvalim radionicu POVRATAK IZGUBLJENE ENERGIJE IZ PRENATALNOG PERIODA prema tehnikama regresije. Sve pohvale! I drugi koji citaju komentre da znaju da je ne propuste!
  Hvala od srca <3 <3 <3
  Melisa

  ОдговориИзбриши
 27. Za sve one koji se plase ili oklevaju moja poruka svima vama je da to ne treba da osecaju. Regresija je normalan rad nema tu neke misterije. Preporucio bih ga svima!
  Wonderchild

  ОдговориИзбриши
 28. Moje iskustvo rada sa Manjom je fascinantno. Izlečila me je za kratko vreme. Ona je veliki stručnjak. Jako voli ljude i puna je Ljubavi. Nesebična.
  Hvala Manja.
  Spiritual Love <3

  ОдговориИзбриши
 29. Divno iskustvo, jos divniji terapeut! Samospoznaja i osvescivanje duboko ukorenjenih programa koji nas sputavaju u zivotu, osecaj mira i zivotne ravnoteze... Topla prekoruka za svakoga ko krene putem samospoznaje. Hvala Manja ❤️

  ОдговориИзбриши
 30. Nakon regresije cini mi se sledece a to je da dusa izgleda ima tendenciju da ponavlja iskustva iz života u život sve dok ne nauči lekcije i mudrost življenja. Takav imam osecaj...ta odlicno iskustvo, nema sta. Ovo nema sanse bar mi se tako cini da bude spontana spoznaja, a mozda i ima ali verujem da bi bila spontana da bi trebalo mnogo dugo vremena...
  Pozdrav iz Banja Luke!

  ОдговориИзбриши
 31. Kako izgleda regresija? Slično je kao kada gledate neki film. Vi ste posmatrač tog filma, a ako vas film povuče Vi postajete učesnik te priče. Slično je i kod regresije, samo što se film odigrava, odvija u vama, u vašoj glavi. Pri tome, Vi ste ili učesnik, ili svedok dešavanja. Možete da premotate film, da skočite na neku drugu scenu, ili da pokrenete neki drugi film. I onda vidite vaše okruženje i to što se dešava, pogledom posmatrača ili pogledom učesnika. Pri tome, ništa Vas boleti neće ni za vreme, ni nakon regresije, regresija je bezbedna. Fascinantno je kada osvestite i shvatite ko, od vama sada bliskih osoba, koju ulogu igra u tom vašem filmu. Pri tome je važno da se razume motivacija učesnika tog filma, i da se razume sopstvena lekcija, i razumeju iskustva koje Vaša Duša proživljava iznova i iznova kroz razne živote, dok ne nauči mudrost, tj. lekciju. Sve to pomaže da sagledate uzroke nekih problema koji se pojavljuju u sadašnjosti, analizu i oslobađanje od uticaja tih uzroka, ali imajte u vidu da može da se napiše ceo roman o tome kako izgleda regresija, ali nećete znati kako izgleda sve dok ne probate i ne iskusite to.

  ОдговориИзбриши
 32. Hvala od srca Manja, zaista mi se život promenio. Dobila sam ono što sam želela mnogo dugo a to je harmonična Porodica. Nema haosa, nema optuživanja, nema konfuzije. Puno pozdrava iz Niša��

  ОдговориИзбриши
 33. Manja je divna, inteligentna, intuitivna osoba koja je u velikoj meri shvatila istinu o svrsi ljudskog postojanja i samog bitka. Ne samo da ima znanje nego zna i da ga prenese na nenametljiv nacin, lisen sujete i ubedjivanja, za razliku od njenih "kolega" koje misle da znaju nesto, a ne mogu se ni za pedalj maci od svog ega i sujete. Nisam upoznat sa njenim pojedinacnim radom sa ljudima, ali ne sumnjam da to radi kvalitetno i da ima sposobnost ne samo da konkretno pomaze oko nekih problema, vec i da klijentima otvori citav spektar mogucnost i vidike koje nisu ni sanjali da postoje. Zato bih svima preprucio da upoznaju Manju jer ce im se desiti mnogo neocekivano lepog i istinitog. Manja, svaka cast i drago mi je sto postojis i sto si izabrala pravu stvar da radis mada, dilema je ko je izabrao koga. Bice da je samo postojanje izabralo tebe. Pozdrav, Misa.

  ОдговориИзбриши
 34. Анониман10. јун 2020. 08:53

  Nikako da napisem komentar ali evo zasluzuje svaku pohvalu!!! Dosla sam sa ciljem da razumem koren tj uzrok moje bolesti koja uopste nije tipicna za moju porodicu, a inace se bavim homeopatijom. Kroz ovaj proces smo dosli do uzroka i prezahvalna sam na toj mogucnosti! Sada znam zasto je predhodno lecenje bilo pogresno i nije dovelo do rezultata, takodje znam odakle to dolazi, takodje znam sta je smisao svega toga, a sto je najvaznije znam i kako dalje da se lecim. Sad imam dovoljno hrabrosti i snage da krenem u novu "borbu".
  Sve ovo sam napisala par nedelja nakon procesa Manji na email, pa ga i ovde javno stavljam. Proslo je od tada nekih 10ak meseci, pa da "kucnem u drvo" moje stanje i psihicko i fizicko je odlicno!
  Za ovakve stvari zaista preporucujem regresoterapiju.

  ОдговориИзбриши
 35. Анониман17. јун 2020. 10:02

  SVE PREPORUKE ZA RAD SA MANJOM!!!!
  MOJ ZIVOT SE TOTALNO PROMENIO, MOJE VIDJENJE, MOJI ODNOSI...SVE!
  POHADJALA SAM POSLE TOGA I SEMINAR SKALARNI TALASI I NIVO I TO JE BIO PUN POGODAK!
  <3 <3 <3

  ОдговориИзбриши
 36. Анониман23. јун 2020. 20:22

  Pozdrav Manja odlicna ti je i analiza aure...odlican "presek stanja" dajes.
  Sve najbolje,

  ОдговориИзбриши
 37. Анониман22. јул 2020. 06:42

  Odličan način rada za svaku pohvalu i preporuku! Ko je spreman da rešava stvari nek ne okleva mnogo. Rad preko Skajpa je sasvim okej ako imate dilemu u pogledu toga. Ja sam morao Skajpom da radim jer ne živim u Srbiji.
  Veliki pozdrav svima!

  ОдговориИзбриши
 38. Poštovana Manja, kako da zakazem tretman kod Vas?hvala puno

  ОдговориИзбриши
 39. Samo jedno VELIKO HVALA Manji, a ostalima koji čitaju komentare jedna velika preporuka za rad!
  Sergio

  ОдговориИзбриши
 40. Da javno iznosim sadržaj rada ne mogu jer je ličan, ali efekti su odlični. Ja sam radila na odnosima i stvarno su se stavri u porodici promenile nakon sesije, ne samo u meni već i u drugima, zaista neverovatno da se dinamika odnosa tako promeni!
  Sofi

  ОдговориИзбриши
 41. Pre mesec dana sam radila regresiju, nisam ni znala da obuhvata i temu rada na entitetima i kako ih jos zovu prilepcima...regresija je bila iz nekoliko puta, mislim tri, po sat i po, ili dva, ne znam ni ja sama, cinilo mi se kao vecnost. Bilo je naporno ne mogu da kazem da nije...bilo mi je i neprijatno sto bas ja radim na tu temu...mislim kad je nesto zakaceno za vas i ometa vam zivot! Sada evo proslo je mesec dana mozda i jace osecam se kao preporodjena....i zbog toga i pisem svoj utisak da drugi znaju da iako je neprijatno ako je takva tema mislim....ali rezultati su super. Posebno je bitno bar meni da je sve nekako logicno....
  eto preporuke svima za rad sa Manjom, proces je odlican.
  Eli

  ОдговориИзбриши
 42. Анониман3. март 2021. 07:42

  Nekoliko puta sam isla na regresije, ali su bile grupne. Posto je bilo dosta nejasnih stvari, svideo mi se Manjih tekst o predrasudama u regresoterapiji, tako da sam se odlucila na individualno. Tek sam sada videla koliko su grupne bez veze ...
  Nakon individualne regresije shvatam mnogo stvari, razumem neke povezanosti, susret sa dusom je neverovatno iskustvo koje bi svako trebao da dozivi...

  ОдговориИзбриши
 43. Dali mogu dobiti kontakt telefon? Ne mogu ga naci na blogu...

  ОдговориИзбриши
 44. Pozdrav Manja, rad sa tobom je bio izuzetan, nastavljamo dalje rad na sebi.
  Puno pozdrava iz Kanade od Branke

  ОдговориИзбриши
 45. Volela bih kod Vas tretman regresivne hipnoze za supruga ..koji ima dosta zatvorenih pitanja u zivotu a na koje nema odgovore ili ih se ne seca..Dosta se muci i jako je zatvorena osoba..

  ОдговориИзбриши
 46. Анониман4. мај 2022. 08:48

  Draga Manja, regresoterapija i tvoj rad su nestvarni....gledam tvoje snimke na Youtube i svaki put naucim nesto novo. Hvala ti na svemu, meni si mnogo pomogla i mom bratu.
  Sve najbolje u radu i privatno ti zelim,
  Vesna sa porodicom

  ОдговориИзбриши
 47. Анониман4. мај 2022. 08:58

  Ovo me vise izbezumljuje vec 5 puta ostavljam komentar koji se ne ucitava!
  Manja ili vec administratore obrati paznju na blog ko zna koliko konmentara je propalo!
  Manja ti si divno bice i hvala ti na svemu!
  Ljubi te Ivona

  ОдговориИзбриши
 48. SVE POHVALE ZA RADIONICU MIJAZMI!!!!

  ОдговориИзбриши
 49. Bas mi je drago sto sam se bila odlucila za seminar skalarni talasi prosle godine, jer rad sa tim energijama moze biti spasonosan, u sta sam se licno uverila... Ove radionice online sto si pokrenula, mijazmi i identiteti su zaista sjajne i svaka ti cas. Ako citas komentare hocu da Ti kazem da uzivam u tvojim intervjuima, ivolela bih da ti je kanal malo sadrzajniji. Ako treba pomoc u tome obrati se ljudima, pomocicemo! Malo je ljudi koji toliko dele svoja saznanja bez uvijanja, bas jasno i glasno. Ocekujemo knjigu!!!!
  Ljubim te i veliki pozdrav od Ljubice iz Slo <3

  ОдговориИзбриши